12-01-2021, Gedeeltelijke deelname aan bij- en nascholing.

Wijziging accreditatie-reglement voor de mogelijkheid om alsnog daadwerkelijk gevolgde uren bij gedeeltelijke deelname aan bij- en nascholing te verkrijgen. Het ABSG heeft de mogelijkheid van het toekennen van uren aan deelnemers die slechts aan een deel van een geaccrediteerde scholing hebben deelgenomen, door een wijziging in het accreditatie-reglement mogelijk gemaakt.In GAIA is invoering van de presentie van een deelnemer in principe alleen mogelijk met het in het ID-nummer vastgestelde aantal uren.Aanbieders gaven aan moeite te hebben met het invoeren van de presentie in GAIA, indien deelnemers volgens de aanwezigheidsregistratie slechts gedeeltelijk  hadden deelgenomen…Read more

Vacature coördinator (Arbeid en gezondheid)

Het ABSG zoekt op korte termijn een coördinator voor het bureau ABSGMeer informatie betreffende de taken en eisen coördinator vindt u hierU kunt uw interesse kenbaar maken via een mail aan het bureau,  bureau@absg.nlRead more

Nieuw ODB-reglement van de KAMG, NVAB en NVVG per 1 juli 2018

De KAMG, NVAB en NVVG hebben een gezamenlijk ODB-reglement opgesteld dat ingegaan is per 1 juli 2018.Het ODB-reglement staat ter informatie op onze website per specialisme vermeld onder accreditatie-aanvragen/algemeen en onder bij- en nascholingen onder het tekstkopje ODB. Het laatste blad in elk reglement beschrijft de reeds vooraf-geaccrediteerde werkgroepen en commissies per vereniging. Nieuw ODB-reglement van de KAMG, NVAB en NVVG per 1 jul 2018Read more

Interview met Hans de Wolff

De komst van geaccrediteerde bij- en nascholingen Hans was tot 1 juli 2018 (hij is nét met pensioen gegaan) verzekeringsarts bij het UWV en heeft zich 18 jaar lang bezig gehouden met de accreditatie van bij- en nascholingen. Hij heeft veel veranderingen meegemaakt. Een gesprek met hem geeft een beeld van dit proces. Het begin. “In de 90-er jaren nam ik deel aan een commissie die nascholingen organiseerde voor verzekeringsartsen en bedrijfsartsen in Utrecht. Daar speelde de vraag hoe scholing beoordeeld kan worden op relevantie en kwaliteit. Voor de toenmalige secretaris van de…Read more

Nieuwe tarieven

Met ingang van 1 juli 2018 zal het ABSG de volgende tarieven hanteren: Standaard tarief                              210 euro (excl. BTW) Tarief eigen verenigingen             105 euro (excl. BTW) Cyclusaanvraag                               300 euro (excl. BTW) Bezwaar                                            210 euro (excl. BTW)Read more

Reglement Accreditatie aangepast

Wij maken u erop attent dat er een nieuwe versie van het Reglement Accreditatie is verschenen. Deze versie is inhoudelijk niet gewijzigd, maar bevat enkele tekstuele aanpassingen ter verduidelijking.Read more

Nieuwe regelgeving voor ODB voor KAMG en NVVG

Nieuwe accreditatieregelgeving voor ODB per 1 april 2017 voor de KAMG en NVVG   De KAMG, NVVG en Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) werkten afgelopen jaar gezamenlijk aan de inpassing van de bekende ODB-tabel voor sociaalgeneeskundigen in het nieuwe herregistratiebesluit specialisten. Het doel van de nieuwe werkwijze is zelfaccreditatie van overige deskundigheidsbevordering (ODB) via GAIA. Hierdoor kan de accreditatie van ODB administratief worden afgehandeld en is beoordeling door een medisch secretaris van de RGS niet meer nodig. De nieuwe werkwijze bestaat eruit dat artsen er zelf verantwoordelijk voor zijn om ODB-activiteiten in te voeren…Read more

Bericht voor donorartsen van de NVDG!

Belangrijke mededeling voor geregistreerde profielartsen donorgeneeskunde betreffende buitenlandse nascholingen!    Gevolgde nascholingen in het buitenland kunnen (nog) niet door de arts zelf in GAIA worden gezet. Hiervoor geldt een aangepaste procedure bij het ABSG. De deelnemer dient binnen een half jaar na afloop van de scholing de benodigde gegevens (programma, certificaat) met Aanvraagformulier Buitenlandscholing naar het ABSG te sturen. Zie voor de volledige procedure de subpagina buitenlandscholing op de ABSG-website. Aangezien onze eerste profielregistraties stammen van juni 2016 zou dit voor een aantal van ons kunnen betekenen dat gevolgde buitenlandse nascholingen in 2016 buiten…Read more

Dien uw accreditatieverzoek tijdig in!

Binnenlandse bij- en nascholingen: uiterlijk 6 weken vooraf!  Het laatste half jaar zien we bij het ABSG een duidelijke toename van het aantal te late aanvragen via GAIA. Indiening uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de begindatum van de bij- of nascholingsactiviteit is vooral ingesteld om zo ervoor te kunnen zorgen dat de beslissing over het accreditatieverzoek door het bureau en de accreditatiecommissies van de wetenschappelijke verenigingen tijdig bekend is. Het is met name van belang voor de deelnemers aan een activiteit om zeker voorafgaand aan de bij-of nascholing te weten of accreditatie is…Read more
  • 1
  • 2