Bestuur en coördinatoren

Het bestuur bestaat uit 3 personen, afgevaardigd door de besturen van de twee wetenschappelijke verenigingen NVAB (Nederlandse Vereniging van Arbeidsgeneeskunde) en NVVG (Nederlandse Vereniging van Verzekerings-geneeskunde), respectievelijk de KAMG (de Koepel voor Artsen Maatschappij + Gezondheid).

Trudy de JongCoördinator
Arts M+G, jeugdarts
Joost PaardenkooperCoördinator
Bedrijfsarts
Kevin de Decker (NVVG)Penningmeester
Toos Waegemaekers(KAMG)
Toos Waegemaekers(KAMG)Secretaris
Iris Homeijer (NVAB)
Iris Homeijer (NVAB)Voorzitter

Accrediteur

De komst van geaccrediteerde bij- en nascholingen, een interview met Hans de Wolff.

Deskundigheidsprofiel accrediteur:

– Geregistreerd als sociaal geneeskundig specialist of profielarts.
– Bij voorkeur actief werkend als sociaal geneeskundige.
– Minimaal 1 keer ervaring met herregistratie in het medisch register.
– Affiniteit met opleidingen en bij- en nascholing.
– Bereidheid tot het verwerven van de kennis rond regelgeving inzake herregistratie.
– Neemt deel aan het accreditatie-overleg van het ABSG.
– Bereidheid tot auditen van bij- en nascholing volgens de afspraken uit het AO-overleg ABSG.

Jaarverslagen
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015