Secretariaat

    tel: 024-7111341 mail: bureau@absg.nl

Jaarverslagen

Alle jaarverslagen van het ABSG

Jaarplan

Jaarplan 2018 3 audits NSPOH AO ABSG in voorjaar en najaar 3 bestuursvergaderingen, inclusief 1 retraite Doelstelling ABSG 10 audits 2018 Cluster 3 werkoverleg met de 3 besturen/directeuren/coördinatoren ABSG, NVAB,NVVG en KAMG Pilot “waarde gebruik evaluaties” afronden juni 2018 Werken aan interne kwaliteit van beoordelingen door accrediteurs Toekomstvisie ABSG 2019-2021 inzake taken, werkwijze en organisatie-inrichting.

Bestuur ABSG en coördinatoren

Het bestuur bestaat uit 3 personen, afgevaardigd door de besturen van de twee wetenschappelijke verenigingen NVAB (Nederlandse Vereniging van Arbeidsgeneeskunde) en NVVG (Nederlandse Vereniging van Verzekerings-geneeskunde), respectievelijk de KAMG (de Koepel voor Artsen Maatschappij + Gezondheid).

Audits & Auditeren

  Alle scholingen kunnen geauditeerd worden. De audits volgen een vaste procedure. De auditors vullen tijdens de audit een standaardformulier in om de audit te beoordelen. Het ABSG verzamelt en bewaart deze formulieren. Procedure Audit Toetsingsformulier voor Audits