Accreditatie voor een bij of nascholing aanvragen kan alleen de aanbieder van de scholing doen.
Via www.pe-online.org/edu kan een verzoek om autorisatie en inloggegevens worden aangevraagd. Meer informatie vindt u de site van de KNMG

Een verzoek om accreditatie moet moet 6 weken van te voren zijn ingediend bij het ABSG, tevens moet er een arts maatschappij en gezondheid, verzekeringsarts of bedrijfsarts betrokken zijn geweest bij de organisatie van de scholing, afhankelijk van de doelgroep, zie reglement accreditatie.

Reglement accreditatie
Reglement bezwaar

Kosten accreditatieaanvraag:

 • Het ABSG standaard tarief is 210 euro (excl. BTW). M.i.v. 1-1-2023 wordt het tarief 220 euro
 • Het ABSG laag tarief van 105 euro (excl. BTW), indien de aanvraag is gedaan door één van de aan het ABSG gelieerde wetenschappelijke verenigingen. M.i.v. 1-1-2023 wordt het laag tarief 110 euro
 • Tarief cyclusaanvraag is 300 euro (excl. BTW).
  In beginsel moet voor elke scholingsactiviteit een aparte aanvraag worden ingediend en wordt de afhandeling van iedere aanvraag apart in rekening gebracht. Hierop geldt één uitzondering, de cyclusaanvraag.
 • Tarief ABFE elearning is 375 euro (excl. BTW) hierbovenop komt nog het tarief van het ABSG. Het dubbele tarief wordt gecompenseerd doordat de accreditatie 2 jaar geldig in plaats van 1 jaar.
 • Het abonnementstarief voor een instellingsaccreditatie 3500 euro (excl. BTW) per jaar.
  M.i.v. 1-1-2023 wordt het abonnementstarief 4000 euro per jaar In dit tarief zit:
  – De 3 jaarlijkse visitatie door 3 accrediteurs namens het ABSG en de beoordeling van 10 evaluatieverslagen
  – Na een goed doorlopen visitatie volgt elk jaar in de 3 jaren van de volgende periode de schriftelijke beoordeling van 5 at random gekozen cursussen uit het jaarprogramma. Een en ander op basis van de gebruikelijke criteria uit het accreditatiereglement.

Disclosure sheet toevoegen aan presentatie

Het Accreditatie Overleg (AO) van medisch wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen heeft op 17 juni 2013 besloten dat sprekers tijdens geaccrediteerde bijeenkomsten verplicht zijn een disclosure sheet in hun presentatie op te nemen, als eerste dia van hun inhoudelijke presentatie. Op die dia moeten zij eventuele banden met de industrie vermelden, of kenbaar maken dat ze geen banden hebben. Aanbieders moeten sprekers op deze plicht wijzen en zijn ervoor verantwoordelijk dat sprekers de disclosure sheet gebruiken. De dia dient bij iedere presentatie getoond te worden. Ook als er geen sprake is van belangenverstrengeling.

GAIA – disclosure belangen sprekers (Nederlands)

GAIA – disclosure belangen sprekers (Engels)

De inhoud van de disclosure slide is geaccordeerd door de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGz).

Formeel gaat de IGz vanaf 1 januari 2014 toezien op het gebruik van de disclosure sheet door sprekers tijdens Nederlandse nascholingsbijeenkomsten.

Audits en auditeren

Alle scholingen kunnen geauditeerd worden. De audits volgen een vaste procedure. De auditors vullen tijdens de audit een standaardformulier in om de audit te beoordelen. Het ABSG verzamelt en bewaart deze formulieren.

Procedure Audit

Toetsingsformulier voor Audits