In de nascholingsagenda vindt u een overzicht van alle bij- en nascholingen waarvoor accreditatie is aangevraagd

ABAN Accreditatie:
Accreditatie-uren toegekend door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) tellen mee als nascholing binnen het eigen vakgebied, omdat de algemene competenties (zoals communicatie, samenwerking en maatschappelijk handelen) tot het vakgebied van iedere geneeskundig specialist en profielarts behoren.

NVALT:
GAIA is zo ingesteld dat accreditatiepunten gegeven door de Nederlandse Vereniging van artsen voor Longziekten en Tuberculose worden bijgeschreven in het dossier van de tuberculose artsen als een bij- en nascholing in het eigen vakgebied