Voor bij- en nascholingen in het buitenland geldt met ingang van 1-1-2014 een aangepaste procedure:

  1. De deelnemer stuurt binnen een half jaar na afloop van de scholing een programma, certificaat van de scholing, BIG-nummer en Aanvraagformulier-buitenlandscholing naar het ABSG .
    Het  secretariaat van het ABSG voert de scholing in GAIA in en stuurt de aanvraag naar de desbetreffende accreditatiecommissie.
  2. Mocht er voor een buitenlandse scholing reeds accreditatie zijn aangevraagd kunt u volstaan met het toesturen van het certificaat met ID nummer van de geaccrediteerde scholing. De scholingen waarvoor accreditatie is aangevraagd vindt u in de nascholingsagenda.
  3. De scholing wordt alleen voorgelegd aan de accreditatiecommissie wanneer deze ook in het buitenland geaccrediteerd is.
  4. Voor de leden van de bovengenoemde verenigingen zal deze procedure zonder kosten blijven plaatsvinden. Voor niet-leden zal het ABSG voor deze procedure met ingang van 1 juli 2018 een tarief van 50 euro gaan hanteren. Betalingstermijn maximaal 4 weken nadat u de factuur heeft ontvangen. Latere betaling leidt tot het niet-behandelen van de aanvraag.