Procedure accreditatie niet-vooraf-geaccrediteerde binnenlandse scholingen voor kleine verenigingen. (NVMM, NVDG, NVIB en VvAwT)

  1. De deelnemer stuurt binnen 2 maanden na afloop van de scholing een programma, certificaat van de scholing, BIG-nummer en Aanvraagformulier-binnenlandse scholing niet geaccrediteerd binnen de KNMG naar het ABSG .
    Het  secretariaat van het ABSG voert de scholing in GAIA in en stuurt de aanvraag naar de desbetreffende accreditatiecommissie.
  2. Voor de leden van de bovengenoemde verenigingen zal deze procedure zonder kosten blijven plaatsvinden. Voor niet-leden zal het ABSG voor deze procedure met ingang van 1 juli 2018 een tarief van 50 euro gaan hanteren. Betalingstermijn maximaal 4 weken nadat u de factuur heeft ontvangen. Latere betaling leidt tot het niet-behandelen van de aanvraag.
  3. Scholingen waar redelijkerwijs accreditatie voor aangevraagd had kunnen worden omdat artsen een wezenlijk onderdeel zijn van de doelgroep komen niet voor deze regeling in aanmerking.