Onder strikte en hierna aangegeven voorwaarden kan een zogenaamde “cyclusaanvraag” door het ABSG als één aanvraag worden beschouwd en dienovereenkomstig als één afhandeling in rekening gebracht.

Deze voorwaarden zijn:

  • het betreft een afgeronde cyclus van korte referaten
  • de cyclus is gericht op en georganiseerd door uitsluitend beroepsgenoten van één erkend beroepsprofiel
  • de referaten richten zich steeds op dezelfde beroepsgroep
  • de referaten van de cyclus kennen steeds dezefde opzet
  • er geldt een maximum van 4 referaten per cyclus.
  • er geldt een maximum van 2 accreditatie-uren per referaat/bijeenkomst
  • de gehele cyclus vindt plaats binnen 12 maanden

Uiteraard gelden voor de beoordeling van het wel of niet accrediteren van een cyclus dezelfde criteria als voor iedere accreditatieaanvraag