Onder strikte en hierna aangegeven voorwaarden kan een zogenaamde “cyclusaanvraag” door het ABSG als één aanvraag worden beschouwd en dienovereenkomstig als één afhandeling in rekening gebracht. (Kosten 300 euro excl. BTW)

Deze voorwaarden zijn:

  • het betreft een afgeronde cyclus van korte referaten
  • de cyclus is gericht op en georganiseerd door uitsluitend beroepsgenoten van één erkend beroepsprofiel
  • de referaten richten zich steeds op dezelfde beroepsgroep
  • de referaten van de cyclus kennen steeds dezelfde opzet
  • er geldt een maximum van 4 referaten per cyclus.
  • er geldt een maximum van 2 accreditatie-uren per referaat/bijeenkomst
  • de gehele cyclus vindt plaats binnen 12 maanden

Uiteraard gelden voor de beoordeling van het wel of niet accrediteren van een cyclus dezelfde criteria als voor iedere accreditatieaanvraag