Een samenwerkingsverband van:

  • NVVG
  • NVAB
  • KAMG

Het ABSG verzorgt de coördinatie en de administratieve afhandeling van de accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten t.b.v. van herregistratie van Sociaal Geneeskundigen door de RGS.

Het gaat daarbij om de volgende sociaal geneeskundige registraties:

De diverse wetenschappelijke verenigingen hebben elk een eigen accreditatiecommissie; de werkzaamheden van deze accreditatiecommissies worden gecoördineerd en administratief ondersteund door het ABSG.