Belangrijke mededeling voor geregistreerde profielartsen donorgeneeskunde betreffende buitenlandse nascholingen! 

 

Gevolgde nascholingen in het buitenland kunnen (nog) niet door de arts zelf in GAIA worden gezet. Hiervoor geldt een aangepaste procedure bij het ABSG. De deelnemer dient binnen een half jaar na afloop van de scholing de benodigde gegevens (programma, certificaat) met Aanvraagformulier Buitenlandscholing naar het ABSG te sturen. Zie voor de volledige procedure de subpagina buitenlandscholing op de ABSG-website.
Aangezien onze eerste profielregistraties stammen van juni 2016 zou dit voor een aantal van ons kunnen betekenen dat gevolgde buitenlandse nascholingen in 2016 buiten de 6-maandentermijn vallen en dus nu niet meer bij het ABSG zouden kunnen worden aangevraagd. Bij het aansluiten van de NVDG is met het ABSG afgesproken om enige soepelheid te betrachten bij de accreditaties van de nieuwe vereniging. Temeer ook daar velen van ons pas geruime tijd nadat hun profielregistratie al was ingegaan hiervan bericht hebben gekregen van het RGS.
Daarom is met het ABSG afgestemd dat in de periode vanaf 1 juni 2016 tot 1 juni 2017 voor onze leden een uitzondering wordt gemaakt op de 6-maandentermijn en op de eis van “geaccrediteerde nascholing” Dit betekent dat in deze periode buitenlandse scholingen gevolgd vanaf 1 juni 2016 tot 1 juni 2017 ook nog na een langere termijn dan 6 maanden, maar voor 1 januari 2018 kunnen worden ingediend.