Wij maken u erop attent dat er een nieuwe versie van het Reglement Accreditatie is verschenen. Deze versie is inhoudelijk niet gewijzigd, maar bevat enkele tekstuele aanpassingen ter verduidelijking.