Dien uw accreditatieverzoek tijdig in!

Binnenlandse bij- en nascholingen: uiterlijk 6 weken vooraf!  Het laatste half jaar zien we bij het ABSG een duidelijke toename van het aantal te late aanvragen via GAIA. Indiening uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de begindatum van de bij- of nascholingsactiviteit is vooral ingesteld om zo ervoor te kunnen zorgen dat de beslissing over het accreditatieverzoek door het bureau en de accreditatiecommissies van de wetenschappelijke verenigingen tijdig bekend is. Het is met name van belang voor de deelnemers aan een activiteit om zeker voorafgaand aan de bij-of nascholing te weten of accreditatie is…Read more

Nederlandse Vereniging voor Donor Geneeskunde doet nu ook mee met GAIA

  Nadat in 2015 het Besluit Donorgeneeskunde van kracht is geworden zijn begin 2016 de eerste donorartsen gestart met de verkorte opleiding om hun registratie tot donorgeneeskundige te verkrijgen. Dit betekent dat sinds medio 2016 aanbieders van nascholingen ook donorgeneeskunde kunnen aankruisen bij hun aanvragen voor accreditatie in GAIA. Net als bij de andere beroepsverenigingen zal het ABSG de betreffende aanvragen ter toetsing voorleggen aan de Accreditatiecommissie van in dit geval de NVDG.Read more

UEMASS congres 2016 voor verzekeringsartsen

Van 9 tot 11 juni 2016 vond het UEMASS congres voor verzekeringsartsen plaats in Ljubljana. De accreditatiecommissie NVVG heeft deelname aan dit congres collectief geaccrediteerd voor 15 accreditatiepunten/uren. Verzekeringsartsen die willen dat deze accreditatiepunten worden bijgeschreven in GAIA kunnen daartoe een verzoek per e-mail indien bij ABSG (bureau@absg.nl). Daarbij dienen zij wel een kopie/scan van het certificaat van deelname mee te sturen.Read more

Opleidingen zijn geen bij- of nascholing!

De laatste tijd worden er vaker aanvragen voor accreditatie  gedaan die betrekking hebben op een opleiding voor een andere functie dan de registratieprofielen van de KNMG. Ondanks het feit dat in deze opleidingen aspecten kunnen zitten die ook in de algemene Canmeds (competenties) worden beschreven, worden deze aanvragen niet gehonoreerd. Zij vallen niet onder de definities van deskundigheidsbevordering dmv bij- en nascholing.Read more

Nieuwe secretariële bezetting

Per 1 januari is Wilma van Wijnbergen niet meer werkzaam voor het ABSG. De nieuwe contactpersonen voor het ABSG zijn Virginia Hercules en Berdien van Overeem.Read more
  • 1
  • 2