Nieuwe accreditatieregelgeving voor ODB per 1 april 2017 voor de KAMG en NVVG

 

De KAMG, NVVG en Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) werkten afgelopen jaar gezamenlijk aan de inpassing van de bekende ODB-tabel voor sociaalgeneeskundigen in het nieuwe herregistratiebesluit specialisten.

Het doel van de nieuwe werkwijze is zelfaccreditatie van overige deskundigheidsbevordering (ODB) via GAIA. Hierdoor kan de accreditatie van ODB administratief worden afgehandeld en is beoordeling door een medisch secretaris van de RGS niet meer nodig. De nieuwe werkwijze bestaat eruit dat artsen er zelf verantwoordelijk voor zijn om ODB-activiteiten in te voeren in GAIA. Vanaf 1 april 2017 is het GAIA-systeem zo ingericht dat dit mogelijk is.

Let op! ODB-activiteiten van na 1 april 2017 die niet zijn ingevoerd in GAIA, worden door de RGS niet meegerekend bij de herregistratie.

De nieuwe accreditatieregelgeving en werkwijze worden tot en met 30 september 2017 in een pilot uitgetest. Daarna wordt de pilot geëvalueerd. Afhankelijk van de evaluatie van de pilot kunnen de nieuwe regelgeving en werkwijze desgewenst nog iets worden aangepast. Bij een positieve evaluatie worden de nieuwe regelgeving en werkwijze per 1 januari 2018 omgezet in regulier beleid. Met deze nieuwe regelgeving en werkwijze harmoniseren de KAMG en NVVG met de overige geneeskundige specialismen: de huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en de medisch specialisten.

De KAMG, NVAB en NVVG hebben besloten om “lijstverbindingen” aan te gaan. Dit houdt in dat geaccrediteerde bij- en nascholing, gevolgd in een ander sociaal geneeskundig specialisme, per definitie relevant wordt geacht voor alle sociaal geneeskundigen en dus voor het eigen specialisme meetelt.

Voor vragen of overleg kun je contact opnemen met:

  • het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (ABSG) via mail of telefoonnummer 024-7111341.
  • de KNMG Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) – Michiel Wesseling, secretaris Accreditatie Overleg, telefoonnummer: 030 2823272.