[child_pages cols=”2″ orderby=”title” hide_more=”true” link_titles=”true” title_link_class=”my_title_link_class” class=”myclass” order=”DESC”]

 

Alle scholingen kunnen geauditeerd worden. De audits volgen een vaste procedure. De auditors vullen tijdens de audit een standaardformulier in om de audit te beoordelen. Het ABSG verzamelt en bewaart deze formulieren.

Procedure Audit

Toetsingsformulier voor Audits