Accreditatie aanvragen

Accreditatie voor een bij of nascholing aanvragen kan alleen de aanbieder van de scholing doen. Via  www.pe-online.org/edu kan een verzoek om autorisatie en inloggegevens worden aangevraagd. Meer informatie vindt u de site van de KNMG Een verzoek om accreditatie moet moet 6 weken van te voren zijn ingediend bij het ABSG, tevens moet er een...

Algemeen

ABAN (accreditatie Bureau Algemene Nascholing): Bij- en nascholingen niet specifiek vakinhoudelijk maar meer algemeen van aard kunt u aanvragen via GAIA en indienen bij ABAN.  Klik hier voor meer informatie over ABAN Vragen en storingen betreffende GAIA Voor problemen en storingen in GAIA kan de aanbieder contact opnemen met de helpdesk; - telefonisch:op werkdagen van 9.00...

Binnenlandse scholing NVMM, NVDG,NVIB en VvAwT

Procedure accreditatie niet-vooraf-geaccrediteerde binnenlandse scholingen voor kleine verenigingen. (NVMM, NVDG, NVIB en VvAwT) De deelnemer stuurt binnen 2 maanden na afloop van de scholing een programma, certificaat van de scholing, BIG-nummer en Aanvraagformulier-binnenlandse scholing niet geaccrediteerd binnen de KNMG naar het ABSG . Het  secretariaat van het ABSG voert de scholing in GAIA in en stuurt de aanvraag naar de desbetreffende accreditatiecommissie....

Buitenlandse scholing

Voor bij- en nascholingen in het buitenland geldt met ingang van 1-1-2014 een aangepaste procedure: De deelnemer stuurt binnen een half jaar na afloop van de scholing een programma, certificaat van de scholing, BIG-nummer en Aanvraagformulier-buitenlandscholing naar het ABSG . Het  secretariaat van het ABSG voert de scholing in GAIA in en stuurt de aanvraag naar de desbetreffende...

Cyclus-aanvraag

Onder strikte en hierna aangegeven voorwaarden kan een zogenaamde "cyclusaanvraag" door het ABSG als één aanvraag worden beschouwd en dienovereenkomstig als één afhandeling in rekening gebracht. (Kosten 300 euro excl. BTW) Deze voorwaarden zijn: het betreft een afgeronde cyclus van korte referaten de cyclus is gericht op en georganiseerd door uitsluitend beroepsgenoten van één erkend...

E-learning

Steeds vaker wordt in scholingsactiviteiten een vorm van e-learning gebruikt. Dit betekent, dat dergelijke e-learning trajecten ook voor accreditatie worden aangeboden bij het ABSG. De technische en didactische aspecten worden eerst beoordeeld door het ABFE (AccreditatieBureau Format E-learning). Zodra door het ABFE goedkeuring wordt verleend kan de aanvraag aangeboden worden bij het ABSG. De aanbieder van...

Instellings accreditatie

Opleidingsinstellingen die door de RGS zijn erkend als opleidingsinstituut sociale geneeskunde kunnen desgewenst bij het ABSG een instellingsaccreditatie aanvragen. Instellingsaccreditatie wil zeggen dat het betreffende opleidingsinstituut zelf de accreditatie van de door hen aangeboden bij- en nascholing vaststelt, uiteraard conform de regels en criteria van het ABSG. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor instellingsaccreditatie moet...