Van 9 tot 11 juni 2016 vond het UEMASS congres voor verzekeringsartsen plaats in Ljubljana. De accreditatiecommissie NVVG heeft deelname aan dit congres collectief geaccrediteerd voor 15 accreditatiepunten/uren. Verzekeringsartsen die willen dat deze accreditatiepunten worden bijgeschreven in GAIA kunnen daartoe een verzoek per e-mail indien bij ABSG (bureau@absg.nl). Daarbij dienen zij wel een kopie/scan van het certificaat van deelname mee te sturen.