Jaarverslag 2014

De Stichting ABSG (Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde) verzorgt vanaf 1 januari 2004 alle accreditatieaanvragen t.b.v. bij- en nascholing voor sociaal geneeskundigen.

De Sociale Geneeskunde kent 3 specialismen: Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en Maatschappij en Gezondheid (KAMG).

Het ABSG is het resultaat van de samenwerking van NVAB, NVVG en KAMG. Het driehoofdige bestuur van het ABSG bestaat uit vertegenwoordigers (op bestuursniveau) van deze 3 organisaties. De leden van het bestuur zijn in 2013, Jeroen van Roessel(NVVG) penningmeester, Herman Spanjaard(NVAB) voorzitter en Henk Jans (KAMG), secretaris.

Het uitvoerend bureau van het ABSG bestaat uit het secretariaat, dat in 2014 evenals in voorgaande jaren werd bemenst door Wilma van Wijnbergen (werkzaam via Cantrijn); en twee coördinatoren: Henk Vochteloo (NVAB) en Jacqueline Vernooij (KAMG) tot 1-3-2014. Elise Buiting (KAMG) heeft haar opgevolgd.

Het bestuur heeft in 2014 3x vergaderd waaronder in november heeft een retraite-bijeenkomst met het bureau.

 

Jaarplan 2014

Het jaarplan 2014 is praktisch geheel uitgevoerd, inclusief de audit van de NSPOH voor de verlenging van de instellingsaccreditatie. De NSPOH heeft voor een periode van 3 jaar verlenging gekregen.

Er zijn 4 audits uitgevoerd van bij- en nascholing in plaats van de voorgenomen 8-10. Tijdgebrek bij de accreditateurs/auditeurs is daar het grote probleem geweest.

Door een wijziging van de tekst in GAIA is meer duidelijkheid omtrent de accreditaties door het ABAN.

Aantallen 2014
In 2014 werden in totaal 732 aanvragen behandeld, een stijging van 3,6% t.o.v. het voorgaande jaar 2013 (toen 706 aanvragen)

De verdeling over de accreditatiecommissies is als volgt:

Vereniging Aantal beoordelingen
2010
Aantal beoordelingen
2011
Aantal beoordelingen
2012
Aantal beoordelingen 2013 Aantal beoordelingen2014
 NVAB  266  218  221 262 257
 NVVG  69  79  69 85 104
 KAMG  325  330  371 359 371
 Totaal  660  627  661 706 732

NVAB = Vereniging voor Bedrijfsartsen
NVVG = Vereniging voor Verzekeringsarts
KAMG = Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid

De aanvragen bij de KAMG zijn hieronder verder opgesplitst naar afzonderlijke vereniging:

Verenigingen 2010 2011 2012 2013 2014
AJN 178 203 228 215 244
VvAwT 9 7 7 8 7
NVAG 46 37 35 37 24
VIZ-sib 39 33 46 51 41
VIA 6 12 9 5 8
FMG 23 24 27 22 32
NVMM 5 3 4 5 5
VAGZ 19 11 15 16 10

 

 

VIZ-sib = Sectie Infectieziektebestrijding van de Vereniging van Infectieziekten
NVMM = Nederlandse Vereniging Medische Milieukunde
VIA = Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen
VvAwT = Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding
AJN = Jeugdgezondheidszorg
FMG = Forensische Geneeskunde
NVAG = Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzoek
VAGZ = Vereniging  voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars

Financiën
Het ABSG brengt aanbieder