• September 2016 jaarlijkse schriftelijke audit NSPOH van 5 cursussen van het jaar 2015/2016. Rapportage in oktober aan het NSPOH.
  • Begin december kennisgeving NSPOH voor de 3 -jaarlijkse audit in 2017.
  • AO-ABSG in 2016 in april en november.
  • In 2016 wil de ABSG 10 audits uitvoeren.
  • Audits: ontwikkelen nieuwe auditmethodieken met minder tijdsbeslag voor de auditeurs met het doel meer bns te toetsen.
  • Accreditatiereglement toetsen aan de Grondregels AO- KNMG
  • Evaluatie 6 week-termijn indiening bns eind juni 2016 afsluiten.
  • Overleg met de besturen NVAB, NVVG en KAMG-koepel en RGS omtrent aanpassing aan nieuwe herregistratieregels en de consequenties voor de taken van het ABSG.
  • Evaluatie website