Jaarplan 2018

  • 3 audits NSPOH
  • AO ABSG in voorjaar en najaar
  • 3 bestuursvergaderingen, inclusief 1 retraite
  • Doelstelling ABSG 10 audits 2018
  • Cluster 3 werkoverleg met de 3 besturen/directeuren/coördinatoren ABSG, NVAB,NVVG en KAMG
  • Pilot “waarde gebruik evaluaties” afronden juni 2018
  • Werken aan interne kwaliteit van beoordelingen door accrediteurs
  • Toekomstvisie ABSG 2019-2021 inzake taken, werkwijze en organisatie-inrichting.