Het bestuur bestaat uit 3 personen, afgevaardigd door de besturen van de twee wetenschappelijke verenigingen NVAB (Nederlandse Vereniging van Arbeidsgeneeskunde) en NVVG (Nederlandse Vereniging van Verzekerings-geneeskunde), respectievelijk de KAMG (de Koepel voor Artsen Maatschappij + Gezondheid).

Iris Homeijer (NVAB)

Voorzitter

Leo van der Beek (NVVG)

Penningmeester

Toos Waegemaekers (KAMG)


Secretaris

Trudy de Jong

Coördinator
Arts M+G, jeugdarts

Henk Vochteloo

Coördinator
Bedrijfsarts, niet-praktiserend