Het bestuur bestaat uit 3 personen, afgevaardigd door de besturen van de twee wetenschappelijke verenigingen NVAB (Nederlandse Vereniging van Arbeidsgeneeskunde) en NVVG (Nederlandse Vereniging van Verzekerings-geneeskunde), respectievelijk de KAMG (de Koepel Artsen voor Maatschappij en Gezondheid).

Herman Spanjaard (NVAB)

Herman Spanjaard (NVAB)

Voorzitter

Henk Jans (KAMG)

Henk Jans (KAMG)

Secretaris

Leo van der Beek (NVVG)

Leo van der Beek (NVVG)

Penningmeester

Trudy de Jong

Coördinator
Arts M&G, jeugdarts

Henk Vochteloo

Coördinator
Bedrijfsarts, niet-praktiserend