Het bestuur bestaat uit 3 personen, afgevaardigd door de besturen van de twee wetenschappelijke verenigingen NVAB (Nederlandse Vereniging van Arbeidsgeneeskunde) en NVVG (Nederlandse Vereniging van Verzekerings-geneeskunde), respectievelijk de KAMG (de Koepel voor Artsen Maatschappij + Gezondheid).

Trudy de JongCoördinator
Arts M+G, jeugdarts
Joost PaardenkooperCoördinator
Bedrijfsarts
Kevin de Decker (NVVG)Penningmeester
Toos Waegemaekers(KAMG)
Toos Waegemaekers(KAMG)Secretaris
Iris Homeijer (NVAB)
Iris Homeijer (NVAB)Voorzitter