De laatste tijd worden er vaker aanvragen voor accreditatie  gedaan die betrekking hebben op een opleiding voor een andere functie dan de registratieprofielen van de KNMG. Ondanks het feit dat in deze opleidingen aspecten kunnen zitten die ook in de algemene Canmeds (competenties) worden beschreven, worden deze aanvragen niet gehonoreerd. Zij vallen niet onder de definities van deskundigheidsbevordering dmv bij- en nascholing.