Nadat in 2015 het Besluit Donorgeneeskunde van kracht is geworden zijn begin 2016 de eerste donorartsen gestart met de verkorte opleiding om hun registratie tot donorgeneeskundige te verkrijgen. Dit betekent dat sinds medio 2016 aanbieders van nascholingen ook donorgeneeskunde kunnen aankruisen bij hun aanvragen voor accreditatie in GAIA. Net als bij de andere beroepsverenigingen zal het ABSG de betreffende aanvragen ter toetsing voorleggen aan de Accreditatiecommissie van in dit geval de NVDG.