Deskundigheidsprofiel accrediteur: 

  •  Geregistreerd als sociaal geneeskundig specialist of profielarts 
  • Bij voorkeur actief werkend als sociaal geneeskundige. 
  • Minimaal 1 keer ervaring met herregistratie in het medisch register. 
  • Affiniteit met opleidingen en bij- en nascholing 
  • Bereidheid tot het verwerven van de kennis rond regelgeving inzake herregistratie. 
  • Neemt deel aan het accreditatie-overleg van het ABSG. 
  • Bereidheid tot auditen van bij- en nascholing volgens de afspraken uit het AO-overleg ABSG 

 De komst van geaccrediteerde bij- en nascholingen, een interview met Hans de Wolff.