De komst van geaccrediteerde bij- en nascholingen, een interview met Hans de Wolff.

 

Deskundigheidsprofiel accrediteur:
– Geregistreerd als sociaal geneeskundig specialist of profielarts.
– Bij voorkeur actief werkend als sociaal geneeskundige.
– Minimaal 1 keer ervaring met herregistratie in het medisch register.
– Affiniteit met opleidingen en bij- en nascholing.
– Bereidheid tot het verwerven van de kennis rond regelgeving inzake herregistratie.
– Neemt deel aan het accreditatie-overleg van het ABSG.
– Bereidheid tot auditen van bij- en nascholing volgens de afspraken uit het AO-overleg ABSG.